Diploma

L’indicatiu EH3RMO estarà activa del 21 al 31 de gener de 2021 (ambdós inclosos).

Al diploma podran accedir radioaficionats i ràdio escoltes.

Existeixen 3 tipus de diploma en funció dels contactes obtinguts

  • Bronze: 3 Contactes
  • Argent: 5 Contactes
  • Or: 7 Contactes

Els contactes realitzats el mateix dia, banda i mode per un mateix radioaficionat es consideraran contactes repetits i no comptabilitzaran per a l’obtenció del diploma.
Per comprovar si s’és mereixedor d’algun diploma n’hi ha prou amb introduir el teu indicatiu a l’apartat “Consulta de Log”, si s’és mereixedor d’algun d’ells, el sistema permetrà la descàrrega d’aquest en format pdf.
Els diplomes són els següents: