Inici

Per a commemorar el 40 aniversari de la posada en marxa de Ràdio Mollet, Mike Delta Victor Dx Group posarà en l’aire l’indicatiu especial EH3RMO del 21 al 31 de gener de 2021 (ambdós inclosos).

El dia 22 de gener de 1981 (festa major de Sant Vicenç) naixia l’emissora municipal Ràdio Mollet, cal destacar que la nostra emissora municipal va ser una de les primeres emissores municipals de Catalunya.

Jaume Barberà, Joaquim Elcacho, Antoni Raval i Josep Cot, van impulsar una emissora municipal, els encarregats de posar-la en funcionament van ser uns radioaficionats que tenien un petit estudi al carrer Saragossa, des de Mike Delta Victor Dx Group volem posar l’accent en aquest fet, ja que el col·lectiu de radioaficionats sempre hem estat quan se’ns ha sol·licitat i alhora som els grans oblidats de la història, en algunes publicacions s’oblida esmentar el paper rellevant d’aquests radioaficionats, ja que sense ells l’emissió no hagués estat possible.

Ràdio Mollet ha tingut els seus estudis en 3 indrets diferents, en un inici com ja hem comentat, els seus estudis van estar en carrer Saragossa, un temps després es van traslladar a la sisena planta de l’edifici municipal de Jaume I, finalment des del 29 novembre de 2009, els estudis de Ràdio Mollet és troben a la primera planta del Centre de Serveis El Lledoner, a la plaça de Cinco Pinos.

El seu centre emissor també ha tingut diverses ubicacions, carrer Saragossa, Can Gomà, Jaume I 32 i finalment en l’actualitat emet des de l’antena de telecomunicacions existent a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, el senyal des dels estudis de Ràdio Mollet en El Lledoner es fa arribar a través de radioenllaç.

Des dels seus inicis, Ràdio Mollet ha estat en 3 punts del dial, 105.0, 96.1 i finalment en l’actualitat 96.3 MHz.

Els orígens de Ràdio Mollet van ser alegals ja que les emissores municipals no estaven emparades per cap marc jurídic, va ser el DECRET 263/1990, de 23 d’octubre, de regulació del procés de concessió per a la gestió indirecta per part de les corporacions locals del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència el que va regularitzar aquesta situació de llimbs jurídics.

L’11 de maig de 1992, la Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’adjudicació provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal, la concessió definitiva va arribar amb la RESOLUCIÓ PRE/966/2005, de 5 d’abril, per la qual és dóna publicitat a l’Acord del Govern de 22 de març de 2005, pel qual s’atorga a l’Ajuntament de Mollet del Vallès la concessió per a l’explotació d’una emissora de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

En l’actualitat Ràdio Mollet també pot ser escoltat a més de per FM a través de:
TDT: Canal 40 UHF
Internet: Emissió directe i podcast a través de https://www.radiomollet.com/